ستاره هالیوودی در حال شنا در دریا با مایو اسلامی

ستاره هالیوودی در حال شنا در دریا با مایو اسلامی 

لیندسی لوهان ستاره زیباروی هالیوودی که این روزها در همۀ جا با لباسهای اسلامی دیده می شود در شنا کردن نیز مایوی اسلامی به تن کرد. لیندسی لوهان بازیگر غوغایی هالیوود که چندی پیش اخباری مبنی بر مسلمان شدنش منتشر شد در سفر به تایلند در سواحل این کشور بورکینی لباس مخصوص شنای زنان مسلمان را پوشید.

ستاره هالیوودی در حال شنا در دریا با مایو اسلامی

ستاره هالیوودی در حال شنا در دریا با مایو اسلامی

ستاره هالیوودی در حال شنا در دریا با مایو اسلامی

عکس های لیندسی لوهان،لیندسی لوهان در حال شنا

ستاره هالیوودی در حال شنا در دریا با مایو اسلامی

تصاویر ستاره هالیوودی لیندسی لوهان در حال شنا با مایو اسلامی

ستاره هالیوودی در حال شنا در دریا با مایو اسلامی

لیندسی لوهان بازیگر هالیوودی،لیندسی لوهان با حجاب

ستاره هالیوودی در حال شنا در دریا با مایو اسلامی

ستاره هالیوودی در حال شنا در دریا با مایو اسلامی

ستاره هالیوودی در حال شنا در دریا با مایو اسلامی

ستاره هالیوودی در حال شنا در دریا با مایو اسلامی

ستاره هالیوودی در حال شنا در دریا با مایو اسلامی

ستاره هالیوودی در حال شنا در دریا با مایو اسلامی

ستاره هالیوودی در حال شنا در دریا با مایو اسلامی