مورینیو انگار در این فصل نظر مساعدی درباره ستاره برتر تیم خود در فصل گذشته ندارد. ادن هازارد بلژیکی فصل گذشته در پایان فصل موفق شد عنوان برترین بازیکن فصل را به دست بیاورد اما در این فصل نه تنها آماده نیست بلکه از سوی مورینیو نیمکت نشین هم می شود.

حالا خبر می رسد احتمال بسیار زیاد این بازیکن در پایان فصل چلسی را ترک می کند و به رئال مادرید می رود.هیچ بعید نیست این اتفاق بیفتد. مادریدی ها فصل گذشته هم مشتری این بازیکن بلژیکی بودند. هازارد مورد توجه پاری سن ژرمن هم پیش از این قرار داشت.

آخرین اخبار حاکی از آن است که مورینیو این بازیکن را در نیم فصل در فهرست فروش قرار می دهد.