به گزارش سوکا و به نقل از دیلی میل ، بر اساس یافته های جدید پزشکان و دانشمندان بریتانیایی این قرض می تواند جایگزین عمل جراحی وازکتومی شود، یعنی اینکه مردان به جای اینکه با عمل جراحی وازکتومی برای همیشه قدرت باروری خود را سلب کنند با یک قرص جدید موقتا خود را عقیم کنند.

این قرص بر روی اسپرم ها تاثیر قابل توجهی دارد و فرآیندهای آن را با تغییر و دگرگونی مواجه خواهد کرد، فرآیندی که قدرت باروری دیگر در آن وجود ندارد.

سالیانه میلیون ها مرد اقدام به عمل جراحی وازکتومی می کند که این عمل جراحی در رشد منفی جمعیت تاثیر بسیار بدی دارد.