ساخت جزیره رئال مادرید در امارات + عکس

ساخت جزیره رئال مادرید در امارات + عکس

ساخت جزیره رئال مادرید در کشور امارات فعلا متوقف شده است.
این جزیره دارای زمین های تمرین، استخر و استادیوم های ورزشی پیشرفته است. ساخت جزیره رئال مادرید در کشور امارات فعلا متوقف شده است. ساخت این جزیره برای باشگاه رئال مادرید هزینه زیادی در بر داشته است.
ساخت جزیره رئال مادرید در امارات + عکس
ساخت جزیره رئال مادرید در امارات + عکس
ساخت جزیره رئال مادرید در امارات + عکس
ساخت جزیره رئال مادرید در امارات + عکس
ساخت جزیره رئال مادرید در امارات + عکس
ساخت جزیره رئال مادرید در امارات + عکس
ساخت جزیره رئال مادرید در امارات + عکس