نمای بیرونی این ساختمان چوبی مرتفع با آینه پوشیده شده است. به همین خاطر نور را بازتاب می دهد و درنتیجه باعث می شود نامرئی به نظر برسد.

این ساختمان نامرئی جالب در جنگل های نزدیک به دریاچه تاهو در کالیفرنیا واقع شده است. نمای آیینه ای شکل این سازه موجب خطای دید افراد می شود تا حدی که آن ها خیال می کنند اصلا خانه ای وجود ندارد. کار ساخت این کلبه که پروژه یکی از دانشگاه های کالیفرنیا است، در ماه ژوئن (ماه گذشته میلادی) به پایان رسید.

سخنگوی این پروژه می گوید: «در اطراف این خانه ۱۳-۱۲ درخت وجود دارد که تقریبا هم قدوقواره هم هستند. به خاطر شباهت این درختان با هم و محل قرار گرفتنشان و همچنین بازتاب تصاویر آن ها توسط آیینه های سطح خانه، مردم قادر به تشخیص آن از جنگل نیستند.»

درواقع این پروژه باعث می شود که افراد فضای بین این درخت ها را مه آلود ببینند و دچار خطای دید شوند؛ تا جایی که در و پنجره چوبی این ساختمان را معلق در هوا ببینند!

این ساختمان که به عنوان انبار مورد استفاده قرار خواهد گرفت، ۱۰هزار دلاری برای سازندگانش خرج بر داشته است.(مهر)