به گزارش سوکا به نقل از پتی فوته، اقتصاد تایلند به طور عمده وابسته به صنعت توریسم است. شاید بسیاری از توریست ها شهر بانکوک را ترجیح دهند اما افرادی که به دنبال آرامش هستند دور از پایتخت و آسمان خراش هایش به دل طبیعت تایلند پناه می برند. طبیعتی سر سبز ، صخره هایی که مشاهده شان نفس را در سینه حبس می کند و به ویژه سواحلی که تا دوردست ها ادامه دارند. از فوکت تا کوفی فی با گذر از کو لانتا ، تایلند مملو از مجمع الجزایر های تماشایی است.
برای این گزارش تصویری تعدادی از زیباترین سواحل این کشور آسیایی را انتخاب کرده ایم.

۱ – ساحل کو یائو نوی در خلیج فانگ نگا در حاشیه دریای آندامان.

۲ – ساحل پاتونگ هنگام فرا رسیدن شب.

۳ – ساحل کو لیپ و صخره های مرجانی اش در منتهی الیه جنوب تایلند در نزدیکی مرز با مالزی.

۴ – ساحل کو لانتا آمیزه ای از شن های سفید و صخره ها.

۵ – ساحل مانگو بی که برای رسیدن به آن باید سوار قایق شد.

۶ – منظره ساحل ریلی بیچ.

۷ – دو جزیره کو فی فی به وسیله باریکه ای از شن به هم متصل هستند.

۸ – ساحل رویایی مایا بی.

۹ – ساحل زیبای صخره ای کو تاپو.

۱۰ – ساحل سورین با شن هایی به سفیدی برف.

بهرام افتخاری / سوکا