به گزارش سوکا ، زمین این ورزشگاه بسیار ناهموار است و صدای اعتراض ملی پوشان و البته کارلوس کی روش را در آورد.

با وجود اینکه دیروز نسبت به روزهای گذشته باران کمتری در سرمبان باریده بود اما در بخش‌های مختلف این زمین شرایط گل آلودی وجود داشت.