به گزارش سوکا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، این قانون در جلسه علنی روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

برای مشاهده متن قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور می توان به پایگاه اطلاع رسانی دولت به آدرس اینترنتی www.dolat.ir مراجعه کرد.