با تحلیل آخرین اطلاعات هواشناسی مشاهده می گردد شرایط فصلی برای افزایش ابر و رگبارهای پراکنده موقتی در ساعات بعد از ظهر در مناطقی از کشور همچنان طی روزهای آینده مهیا است. بر اساس گزارش فارس، امروز در ساعات بعداز ظهر در ارتفاعات و دامنه های زاگرس مرکزی و جنوبی افزایش ابر رخ می دهد که همراه با رگبار و رعد و برق و در پاره ایی نقاط وزش باد شدید همراه خواهد بود.

انتظار رگبار پراکنده باران، در دامنه های البرز به ویژه در دامنه های شمالی آن می رود و وقوع رعد و برق و وزش باد شدید کوتاه مدت نیز در برخی از نواحی پیش بینی می گردد.همچنین آسمان امروز تهران نیمه ابری است که در بعدازظهر افزایش ابر و بارش پراکنده در ارتفاعات به همراه رعد و برق و وزش باد در این استان رخ می دهد. امروز شهرکرد و کرمان با دمای ۱۰ درجه سانتی گراد خنک ترین مراکز استان های کشور بودند و همچنین اهواز با دمای ۴۷ درجه سانتی گراد گرمترزین مرکز استان های کشور محسوب می شود.