به گزارش سوکا ورزشی ، این بازیکن “ابو دیابی” نام دارد و بازیکن آرسنال است. آرسن ونگر سرمربی آرسنال موفق شد در سال ۲۰۰۶ موفق شد او را از چنگ منچستریونایتد دربیاورد و به آرسنال بیاورد اما این خرید اشتباهی بود چرا که دیابی در تمام این مدت بسیار مصدوم شده است. او بعد از نه فصل حضور در آرسنال در پایان راه قرار دارد چرا که آرسنال اعلام کرده قصد دارد او را بفروش برساند. از ۹ فصلی که دیابی در آرسنال حضور داشته روی هم رفته چهار فصل آن را مصدوم بوده است. دیابی ۴۲ مرتبه مصدوم شده است و این یعنی هر ۸۰ روز یکبار مصدومیت.