به گزارش سوکا ، بعد از قهرمانی حسن تفتیان در دوی ۶۰ متر مسابقات داخل سالن آسیا رکورد او به عنوان بهترین رکورد این ماده در هفت دوره برگزار شده این مسابقات انتخاب شد.
تفتیان در روز نخست دیدار این ر‌قا‌بت‌ها موفق شد با زمان شش ثانیه و ۵۶ صدم ثانیه مدال طلای ماده ۶۰ متر مسابقات د‌و‌و‌مید‌ا‌نی داخل سالن قهرمانی آسیا را از آن خود کند.
تفتیان در جام کازانف موفق شد ورودی ۱۰۰ متر المپیک ریو و ۶۰ متر مسابقات د‌و‌و‌مید‌ا‌نی قهرمانی جهان را که در آمریکا برگزار می‌شود کسب کند.

حسن تفتیان متولد چهاردهم اردیبهشت ۱۳۷۲ در تربت حیدریه است. او رکورددار دوی ۱۰۰ متر ایران با زمان ۱۰‌/‌۱۰ ثانیه در رقابت‌های آلماتی قزاقستان است. پیشتر رکورد این ماده در اختیار رضا قاسمی با زمان ۱۴ ‌/‌ ۱۰ ثانیه در مسابقات دوومیدانی جام کازانف قزاقستان بود. رکورد تفتیان در دوی ۲۰۰ متر ۲۸‌/‌۲۰ ثانیه در سال ۲۰۱۳ آلماتی است. او همچنین در مسابقه‌های دوی ۱۰۰ متر پانزدهمین دوره مسابقه‌های دوومیدانی قهرمانی جهان در پکن توانست برای نخستین بار به مرحله نیمه‌نهایی این رشته در تاریخ دوومیدانی ایران راه پیدا کند.

حسن تفتیان که در قهرمانی جهان با گاتلین، پاول و تایسون گای روی پیست جهانی دویده است و برای نخستین بار نماینده ایران در دور نیمه‌نهایی مسابقه‌های جهان بود قول مدال بازی های داخل سالن آسیا را داده بود. رکوددار ۶۰ متر داخل سالن آسیا به خاطر تمرینات فشرده نتوانست در مسابقه های قهرمانی ایران شرکت کند اما طلای آسیا را برای دوومیدانی ایران به ارمغان آورد.

در تاریخچه دوومیدانی ایران تاکنون کسی به جمع ۲۴ نفر صعودکننده دور نیمه نهایی رقابت‌های جهانی نرسیده بود، اما حسن تفتیان این افتخار بزرگ را به مردم کشورش تقدیم کرد. گرفتن ورودی المپیک ریو و اینک کسب سهمیه رقابت های جهانی داخل سالن آمریکا از افتخارات دیگر رکورددار دو ۶۰ متر آسیاست.