به گزارش سوکا ، پیراهن چلسی برای فصل آینده رونمایی شد، پیراهنی که به رنگ همیشگی آبی است و حدود ۸۹ پوند که رقم بالایی است قیمت دارد.

آبی های لندن در بازی های خارج از خانه با پیراهن سفید رنگ بازی می کنند.