به گزارش سوکا و به نقل از ایسنا، مجید رحمانی نویسنده کتاب گفت: برای نگارش این رمان که روایتی از زندگی فردی دارای نقص مادر زادی است، یک سال زمان صرف کرده است.

وی اضافه کرد: همه رویدادهای رمان در شهر قزوین اتفاق می افتد اما کارکرد آن تنها محل رویداد حوادث نیست، بلکه قزوین به عنوان یک شخصیت داستانی همپای سایر شخصیت ها در این کار حضور دارد.

این رمان را نشر مینو روانه بازار کرده است.