به گزارش سوکا ، اتومبیل جدید کریس یک آئودی آخرین سیستم است. البته به دیگر بازیکنان رئال هم آئودی داده شد اما چیزی که در اختیار رونالدو و زیدان قرار گرفت از بقیه مدل بالاتر بود.