به گزارش سوکا ، هفته نامه مثلث نوشت: لزوما احزاب، فعالان و جریان‌های سیاسی برای ورود به انتخابات سال ۹۶ از مهمترین اقداماتی که باید انجام دهند نسبت سنجی با حسن روحانی است. او گزینه اولیه اصلاح طلبان سال ۹۲ نبود اما گزینه نهایی آنها شد. آنقدر که حاضر شدند عارف را با یک نامه وادار به کناره‌گیری کنند. این بار نیز ورود به انتخابات با یک مساله بزرگ روبه‌روست. آنها به شدت نگران نسبت خود با روحانی هستند. زمزمه‌های این نگرانی مدتی است که آغاز شده و رفته رفته به گوش می رسد. اگرچه برخی از احزاب اصلاح طلب حمایت قاطع در مجامع رسمی و علنی از او می کنند اما نوک قله یخی که از اظهارنظر برخی از تئوریسین‌ها و فعالان این جریان به گوش می رسد نشان می‌دهد آنها چندان هم موضعشان با روحانی شفاف نیست.