به گزارش سوکا، ۱۱۱ سال پیش در بامداد روز ۱۸ آوریل سال ۱۹۰۶ میلادی در ساعت پنج و ۱۲ دقیقه بامداد به وقت محلی زلزله بسیار شدیدی شهر سان فرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا را لرزاند.

اما هنوز وقایع بدتری در انتظار این شهر بودند.شکستگی در شبکه های لوله های انتقال گاز شهری موجب یک آتش سوزی سهمگین در مرکز شهر شد و ۲۵ هزار ساختمان در این حریق سوختند.

آتش سوزی ها و غارتها ظرف چند ساعت مرکز تجاری این شهر ثروتمند را که هنگام هجوم جویندگان طلا به ایالت کالیفرنیا ساخته شده بود، به ویرانه ای مبدل ساخت.

در جریان این زلزله بیش از۳۰۰۰ نفر از اهالی شهر کشته و ۲۵۰ هزار نفر بی خانمان شدند.

شهر سان فرانسیسکو که روی گسل عظیم سان آندره آس قرار دارد ، امروز نیز هر لحظه با خطر یک زلزله عظیم روبرو است.

بهرام افتخاری / سوکا