به هدف بزنید

رهنمودهای عملی برای رسیدن به اهداف

1fed455544f79697de2a9f37744ae179

۱_ اهداف خودرا به روی کاغذ بیاورید :

رویا ها تا زمانی که روی کاغذ آورده نشوند به واقعیت نمی پیوندند .وقتی رویاهای خود را می نویسیم آن ها را در کانون توجه قرار میدهیم و برای خود نوعی تعهدو پیمان ایجاد میکنیم

 

۲_اهداف خود را در قالب جملات مثبت بگنجانید :

تعیین یک هدف در قالب یک جمله منفی ((من امروز نمیخواهم سیگار بکشم )) کار بسیار ساده ایست  اما وقتی در باره این هدف فکر می کنید بلافاصله چه چیزی برای شما تداعی می شود ؟

یک سیگار !

احتمال موفقیت شما در زمانی بیشتر خواهد بود که اهداف خودرا با جملات مثبت بیان کنید

مثال :

(( من میخواهم بدن سالم و ریه های پاکیزه داشته باشم و خطر بیماری سرطان را کاهش دهم ))

 

۳_ برای اهداف خود ارزش قائل شوید :

هر هدفی باید واجد ارزش باشد .وقتی برای اهداف خود ارزش قائل باشیم برای تحقق آنها دست به تلاش میزنیم

برای آن که هدفی واجد ارزش باشد لازم است که آن را با تمام وجود طلب کنید

 

۴_ هدف های واقع بینانه داشته باشید :

اگر امروز از هیچ آغاز کنید و توقع داشته باشید که تا هفته آینده به همه چیز برسید این توقع واقع بینانه ای نخواهد بود

 

۵_ اهداف خود را تشریح کنید و به شرح جزییات بپردازید :

کافی نیست که به خود بگویید ((می خواهم مقداری پول جمع کنم )) میخواهید چقدر پول جمع کنید ؟پول را برای چه مصرفی میخواهید ؟ سعی کنید جزییات را کاملا مد نظر داشته باشید

 

۶_ استراتژی خود را مشخص کنید :

صرف نوشتن اهداف ، دستیابی به آن ها را تضمین نمیکند ، برای رسیدن به اهداف باید برنامه و استراتژی خاصی را دنبال کنید . تعیین استراتژی کاری بسیار ساده است ، درست به سادگی وقتی که برای سفر از شهری به شهر دیگر نقشه می کشید

اول آن چه را که در پی آن هستید روی کاغذ بیاورید ، سپس یک برنامه گام به گام را برای رسیدن به آنها مشخص کنید

 

۷_ برای کلیه اهداف خود مدت زمان تعیین کنید :

برای برنامه زمان بندی شده خود ، یک تاریخ نهایی قرار دهید ، تعیین آخرین مهلت برای به انجام رساندن یک برنامه بسیار ضروری است.