آزاده آل ایوب ایفاگر نقش خاله نرگس، مهدی صارمی بازیگر شخصیت بابا خشایار و دیگر عوامل رنگین کمانی‌ها در واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما حضور خواهند داشت.

به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، این گزارش می‌افزاید: کودکان می توانند در تهران با شماره ۱۶۲ و در شهرستان ها باشماره ۰۲۱۲۷۸۱ تماس گرفته و با مجریان برنامه گفت و گو کنند.