رقابت انتخاب بامزه ترین دختران آمریکایی با ریش و سبیل! + عکس

در یک رقابت عجیب در آمریکا که هفته گذشته برگزار شد تعدادی از دختران با آرایش های عجیب و غریب به رقابت پرداختند.
در این رقابت ها هر دختر با گذاشتن ریش و سیبیل های متفاوت و خنده دار که موفق به جلب توجه بیشتر هیات ژوری مسابقات شود برنده مسابقه اعلام میشود. این مسابقات فقط برای گذراندن اوقات به خوشی در کنار خانواده ها برگزار شد و جنبه رسمی نداشته است.

رقابت انتخاب بامزه ترین دختران آمریکایی با ریش و سبیل! + عکس

رقابت انتخاب بامزه ترین دختران آمریکایی با ریش و سبیل! + عکس

رقابت انتخاب بامزه ترین دختران آمریکایی با ریش و سبیل! + عکس