به گزارش سوکا ، امیر غفور پس از پایان تمرینات تیم ملی در حالی که خبرنگاران و عکاسان به داخل زمین آمده بودند به یک خبرنگار گفت من مصاحبه نمی کنم. این در حالی است که خبرنگار مربوطه اصلا درخواست مصاحبه از این ستاره نکرده بود و همین باعث شد تا وی به غفور اعتراض کند.

امیر غفور در روزهای اخیر به شدت بابت انتشار شایعه مربوط به عمل جراحی زانویش عصبانی است و شاید به همین دلیل بود که اینگونه صحبت کرد اما به هر حال او در هیچ شرایطی حق این را ندارد که در مقابله با اصحاب رسانه رفتاری خودپسندانه از خود نشان بدهد.