چرخه اطلاع‌رسانی و خبررسانی به مدد ظهور شبکه‌های اجتماعی بسیار متنوع شده است. اگر در چرخه پیشین اطلاع‌رسانی، پس از هر رویداد، نخست تحریریه رادیوها و تلویزیون‌ها گزارش می‌دادند و سپس بازخورد آنها منعکس می‌شد، امروز شبکه‌های اجتماعی گوی سبقت را از رسانه‌های اصلی ربوده‌اند.

به دیگر سخن، امروز پس از وقوع هر رویداد، شبکه‌های اجتماعی برای اطلاع‌رسانی از سریع‌ترین رسانه یعنی رادیو نیز پیشی می‌گیرند.

در این چرخه، بازخورد و بحث درباره موضوع یا رویداد بسرعت در شبکه‌های اجتماعی شکل می‌گیرد.

تلفن همراه هوشمند همه ابزارهای لازم برای تولید متن، صوت و تصویر را در خود دارد و افراد هرکدام با استفاده از این ابزار در هر لحظه و در هر مکان می‌توانند رویدادها را ثبت کنند.

این شیوه از تولید گرچه حرفه‌ای نیست، اما به سبب مجاورت با واقعه یا رویداد، ارزش خبری و رسانه‌ای بالاتری نسبت به کار حرفه‌ای دارد. امروز گاه به اخبار یا تصاویر رویدادی برمی‌خوریم که یک جریان خبری را ایجاد کرده است، اما منبع تولید آن کاربران بوده‌اند که از تلفن همراه تولید و انتشار یافته است.

یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های رسانه‌های مجازی، شخصی شدن آنهاست، به این اعتبار هر فرد با تلفن همراه هوشمند خود می‌تواند همزمان هم گیرنده و هم تولیدکننده و هم فرستنده باشد. از این‌رو شبکه‌های اجتماعی هم تحریریه تولید را بسط داده‌اند، هم حوزه دریافت مشخص پیام و هم حوزه انتشار آن را و لذا دایره نشر و توزیع محتوا نیز به مدد پایگاه‌های وب پخش یا پیام‌رسان‌ها وسعت یافته است.

به دیگر سخن رسانه جهانی اربعین، برای تولید و انتشار باید هم در حوزه تولیدِ پیام تحریریه‌ای داشته باشد، به وسعت زائران و هم در عرصه توزیع پیام، بزرگ، متکثر و متنوع باشد.

بر این ویژگی باید خصوصیت تعاملی رسانه‌های نو را افزود که ظرفیت کنشگری را فراهم می‌کنند و رسانه‌های جمعی همچون رادیو و تلویزیون می‌توانند از این فرصت بخوبی بهره گیرند. چنانچه رسانه‌های جمعی بتوانند فرصت این تعامل را برای زائران پدید آورند، بدیهی است که انعکاس و بازتاب این حرکت عظیم و حماسی بیشتر جلوه‌گر خواهد شد بنابراین برای نمایش و انعکاس جلوه‌های این حماسه بزرگ لازم است فرصت شکل‌گیری تحریریه بزرگ پویش مردمی اربعین فراهم شود. امید که همه فعالان رسانه‌ای بویژه در حوزه رسانه‌های برون‌مرزی و بین‌المللی این فرصت را برای معرفی اسلام راستین و رساندن پیام عاشورا مغتنم شمارند.

دکتر محمد اخگری – کارشناس رسانه