به گزارش سوکا، سفیر جمهوری فدرال آلمان در ایران و جمعی از مقامات ورزشی از نزدیک این بازی را تماشا کردند.