به گزارش فارس، علی اصغر پورمحمدی به تازگی رامین ولایتی را تحت عنوانی جدید با نام قائم مقام اجرایی معاون سیما به این معاونت آورده است.

بنا بر این گزارش، با آمدن ولایتی به معاونت سیما احتمالا بخش زیادی از کارهای مربوط به تولید پروژه ها و همچنین حل و فصل مسائل و مشکلات مالی به وی سپرده خواهد شد.

نکته قابل توجه دیگر، حضور رضا پورحسین به عنوان قائم مقام معاون سیماست که با آمدن پورمحمدی به معاونت سیما به این سمت منصوب شد و باید دید با آمدن ولایتی حوزه اختیارات هرکدام از آنها به چه شکل تعریف خواهد شد.

ولایتی پیش از این مدیر عاملی صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان را برعهده داشت.