به گزارش سوکا ، ریزه اسپور برای دیدار تدارکاتی با فرایبورگ آلمان از پوستر رامین رضائیان بازیکن فصل پیش پرسپولیس استفاده کرده است.