به گزارش سوکا به نقل از مهر، محققان دانشگاه پنسیلوانیا با بررسی اندازه و شکل بینی افراد در غرب آفریقا، جنوب آسیا، شرق آسیا و شمال اروپا متوجه شدند یکی از دلایل شکل ظاهری بینی افراد در این مناطق آب و هوای محلی است.

دانشمندان در این تحقیق ویژگی های بینی ۴۷۶ نفر را مطالعه کردند تا ویژگی های مشترک را ردیابی کنند. آنها دریافتند ویژگی های ظاهری بینی افراد بیش ازده ها هزار سال قبل شکل گرفته است. بررسی های بیشتر نشان داد در مناطقی با آب و هوای گرم و مرطوب بینی ها پهن تر هستند. از سوی دیگر ساکنان مناطق خشک و سرد بینی های باریک تری دارند.

براساس یافته های دانشمندان شرایط محیطی نقش مهمی در شکل گیری ظاهر بینی دارد. همچنین این تحقیق نشان داد اگر فرد در جایی زندگی کند که شرایط آب وهوایی متفاوت با اجدادش داشته باشد، احتمال ابتلا به بیماری های تنفسی بیشتر می شود.