روزنامه الرای کویت نوشت که دادگاه کیفری این کشور، شیخ احمد الفهد را به ۶ ماه حبس محکوم کرده است. شیخ احمد جزو افراد تاثیرگذار در ورزش جهان و آسیا است و ریاست شورای المپیک آسیا را برعهده دارد.

به گزارش تسنیم، وی به توهین به اعضای دادستانی کل و دادستان کل کویت متهم شده است و باید دید با این شرایط چه سرنوشتی در انتظار او و ورزش آسیا خواهد بود.