به گزارش سوکا ، سعید آذری، مدیرعامل ذوبی ها ضمن تایید این خبر گفت: ما بابت حضور محسن مسلمان از پرسپولیسی ها مبلغ ۳۵۰ میلیون طلبکار بودیم که این طلب را از محل مطالبات این باشگاه از سازمان لیگ دریافت کردیم.

محسن مسلمان فصل گذشته به جمع سرخ پوشان پیوست و اخیرا نیز قرارداد خود را برای حضور در این تیم در لیگ شانزدهم تمدید کرد.