این تصویری از روزنامه های آلمانی و اتریشی است که محسن معتمدکیا ، مدیا آفیسر تیم ملی فوتبال در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده است. محسن که صمیمی ترین دوست رسانه ای حسین جوادی و میلاد حجت الاسلامی خبرنگاران فقید ورزشی است با انتشار این عکس در فرودگاه وین نوشته ، این خلبان دیوانه آلمانی که با بستن کابین به روی خلبان اصلی هواپیما در حرکتی انتحاری پرواز هواپیمایی جرمن وینگز را به کوه های آلپ کوبید و ۱۵۰ نفر را کشت ، باعث عزای مردم ۳ کشور اروپایی و ورزشدوستان ایرانی شده است.