به گزارش سوکا از پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری، مشروح خبر متعاقبا ارسال می شود.