به گزارش سوکا به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان با توجه به درگذشت مرحوم پورحیدری پیشکسوت تیم فوتبال استقلال مصاحبه ای با نسیم خضری نژاد مدیر اجرایی برنامه های گرامیداشت خانواده پورحیدری انجام دادیم که در میان صحبت هایش به نکته ای در خصوص اینکه منصور پورحیدری تا سه هفته پیش، از بیماری خود هیچ گونه اطلاعی نداشته اشاره کرد.

نسیم خضری نژاد در این باره به خبرنگار ما گفت: ابتدا باید بگوم فریده شجاعی همسر منصور پورحیدری برای انجام مصاحبه ای به بیرون از اتاق منصور خان رفته بود که در این مدت کوتاه یکی از بیماران خانم حاضر در بیمارستان از روی نیت خیر بر بالین پورحیدری حاضر شده و خطاب به وی گفت: آقای پورحیدری من هم همانند شما بیماری سرطان دارم اما با این بیماری مبارزه می کنم.

وی ادامه داد: پس از صحبت های این خانم در نهایت همسر پورحیدری به اتاق بازگشت که در کمال ناباوری منصور خان سریعا در مورد بیماری اش از همسرش سوال پرسید که فریده من سرطان دارم؟ خانم شجاعی هم گفت این خانم چیزی نمی دانسته و بدون اطلاع موضوع را مطرح کرده است . اما منصور پورحیدری همان لحظه متوجه بیماری اش شد و از این پس نه خانم شجاعی و نه منصور خان در مورد این موضوع صحبتی نکردند .اما فریده شجاعی احساس کرده بود که منصور خان متوجه بیماری اش شده است.

خضری نژاد در پایان گفت: از طرفی باید بگویم در این مدت یک سال و چند ماه که روال درمان بیماری سرطان مرحوم پورحیدری صورت می گرفت، فریده شجاعی این موضوع را مدیریت کرد که اجازه نداد همسرش متوجه این بیماری شود و حتی می توانیم بگوییم یک جامعه بیماری منصور خان را فهمیدند اما این همسرش بود که نگذاشت مرحوم پورحیدری چیزی بفمهد .واقعا این مدیریت کار بزرگی بود که شجاعی انجام داد که جای تحسین دارد و باید برای مدیریت قوی اش به او دست مریزاد بگوییم.