مهم‌ترین سوال این است که با توجه به افزایش بخش‌های خبری شبکه‌های فارسی‌زبان معاند و خارجی، چه اتفاقی باعث شده تا میزان بینندگان بخش‌های خبری رسانه ملی رو به افزایش گذارد؟ پاسخ این سوال را باید در تغییر رویکرد اطلاع‌رسانی رسانه ملی دانست که در ماه‌های اخیر شتاب بیشتری گرفته است. بخش‌های خبری سیما از سال‌های اخیر تغییر در بخش‌های محتوایی و شکلی را در دستور‌کار خود قرار دادند. این تغییرات در یک‌سال اخیر با ابعاد جدیدی درحال پیگیری است. پرداختن به بخش محتوایی در مجالی مناسب‌تر مطرح می‌شود. اما آنچه مورد نظر این یادداشت است این است که معاونت خبر، در بخش شکلی تلاش کرده دکورهای بخش‌های خبری را به استانداردهای روز دنیا نزدیک کند.

بحث‌های مربوط به دکور و زیبایی‌شناسی مباحث علمی هستند که به‌طور جدی در شبکه‌های خبری دنیا پیگیری می‌شوند. دکورهای جدید در دو ساختار واقعی و مجازی قرار می‌گیرند. در دکورهای واقعی حرکت به سمت استفاده مناسب و حرفه‌ای از نور و شیشه و صفحه‌های نمایشگر بوده است. این دکورها به گونه‌ای طراحی می‌شوند که از آنها می‌توان استفاده‌های چند‌منظوره کرد. دکورهای مجازی نیز نمونه دیگری از پیشرفت در طراحی دکور و ابزارهای انتقال پیام هستند. شبکه‌های خبری غربی به‌ویژه شبکه‌های آمریکایی با استفاده از دکورهای مجازی، عمدتا به دنبال به رخ کشیدن توانایی‌های تکنولوژیکی خود هستند.

خوشبختانه در معاونت‌های خبر و فنی صدا و سیما توانایی ساخت دکورهای واقعی و متناسب با استانداردهای روز دنیا و همچنین توانایی تولید نرم‌افزارهای دکورهای مجازی به وجود آمده است و اکنون یکی از مزیت‌های جدی بخش‌های خبری صدا و سیما، استفاده از دکورهای واقعی و مجازی است. پیش‌بینی هواشناسی با استفاده از کارشناسان، برخی گزارش‌های تولیدی و موضوعی، اکنون عمدتا با استفاده از دکور مجازی تهیه می‌شوند.

دکور بخش‌های خبری ۳۰: ۲۰ و خبر ۳۰: ۱۸ نمونه‌ای از توانایی معاونت خبر رسانه ملی در طراحی و ساخت دکورهای واقعی پیشرفته است که در آن مسائل مربوط به زیبایی‌شناسی و تطابق رنگ غالب بخش خبری با بسته‌های گرافیکی، کاملا مشهود است.

مهرداد سیدمهدی

رئیس خبرگزاری صدا و سیما