به گزارش سوکا ، پروازهای بامداد چهارشنبه شرکت های آسمان و شرکت قشم ایر در پی وقوع انفجار و درگیری در استانبول، از فرودگاه امام خمینی (ره) تهران به فرودگاه آتاتورک لغو شد.

منبع: مهر