به گزارش سوکا ، جرارد پیکه مدافع شماره سه بارسلونا با پسرش میلان در حال دوچرخه سواری در خیابان های بارسلونا از سوی پاپاراتزی ها اینگونه شکار می شود: