به گزارش سوکا ورزشی ،علی کریمی در گفت و گویی که با خبرورزشی انجام داده از شرایط کنونی خود صحبت می کند. او مثل همیشه در گفت و گویش از لفظ “آقایان” استفاده می کند و می گوید تا زمانی که “آقایان” در فوتبال هستند کاری به فوتبال ندارد. بر اساس آنچه که در این گفت و گو به چاپ رسیده است علی کریمی دو الی سه سال به فوتبال کاری نخواهد داشت که البته با توجه به روحیاتی که از علی کریمی سراغ داریم بعید است این اتفاق بیفتد. چندی پیش نیز عنوان شده بود علی کریمی خبری بسیار ویژه برای طرفداران فوتبال دارد اما مدتی بعد همه چیز را تکذیب کرد و اعلام کرد تصمیمی برای انجام کاری خارق العاده در فوتبال ندارد. برخی احتمال می دادند او می خواهد به فوتبال برگردد و برخی دیگر احتمال خرید پرسپولیس از سوی او را می دادند که البته هر دو تکذیب شد.