http://www.sooka.ir/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO-PersianScript/cache/fa512_13940302000668_PhotoA.jpg

دوستی مهران!
با اولین برخورد با او “دوستی” عمیق شکل می گرفت. گویی سال هاست او را می شناسی!
صدای او هویت و شناسنامه ی صدای جمهوری اسلامی بود و هست.
هر چقدر پیشکسوت بود، به همان اندازه جوان و جوانگرا و پرشور و باحال!
از زمانی که با رادیو جبهه شناخته شد، دوست مردم بود؛ شریک شادی ها و غم های آنان.
صدای مهران دوستی “برند” بسیاری از روایت های ماندگار رسانه ی ملی است.
فقدان این صدای آشنا برای مخاطبان رسانه ی ملی سخت است. روحش قرین رحمت الهی باد!
سیدعزت‌الله ضرغامی
. (فارس)