هانا نوروزی فرزند مرحوم هادی نوروزی این روزها بیشتر از همیشه دلتنگ پدرش است.در این تصویر هانا دلتنگی هایش را با عکس پدرش تقسیم می کند.جای او امسال در کنار خانواده اش خیلی خالی بود.