مهندس سید جلال فیاضی در گفتگو با سوکا در خصوص علت عدم اعتماد جمهوری اسلامی ایران به دولت آمریکا اظهار داشت:آمریکا به عنوان حامی اصلی رژیم شاهنشاهی در ایران شناخته شده و تا آخرین لحظه حیات رژیم پهلوی از این حکومت حمایت می کرد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز هیچگاه دست از کینه و دشمنی با ملت ایران بر نداشته است.

وی با بیان اینکه در ۴۰ سال گذشته هرگز از دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی ایران کاسته نشده است افزود:جدیدترین عهدشکنی آمریکا نقض برجام است و با وجود اینکه مقامات کاخ سفید توافق هسته ای را امضا کرده اند باز هم آشکارا عهد شکنی می کنند.

فیاضی یادآور شد:جمهوری اسلامی ایران با نگاه سلطه جویانه آمریکا مخالف است و کاخ سفید هم نشان داده است هیچگاه دنبال روابط توام با احترام متقابل با ایران نیست.

وی با تاکید بر اینکه آمریکا به چیزی کمتر از عدول ایران از ارزشهای اسلامی و انقلابی رضایت نخواهد داد اظهار داشت:اگر قرار باشد جمهوری اسلامی ایران از اصول خود عدول کند اصلا چرا مردم ایران انقلاب کردند و شهید دادند؟بنابراین تقابل ایران و آمریکا بنیادین است و روابط دو کشور بهبود نخواهد یافت.

این کارشناس مسائل سیاسی درباره تاثیر برقراری روابط با آمریکا در حل مشکلات اقتصادی کشور نیز گفت: اینکه بعضی ها می گویند بهبود رابطه با آمریکا به حل مشکلات کشور کمک می کند سخن درستی نیست چرا که بسیاری از کشورها هستند که با آمریکا روابط حسنه دارند و حتی سرسپردگی دارند ولی مشکلاتشان حل نمی شود.

وی افزود: راه حل مشکلات کشور اجرای دقیق سیاستهای اقتصاد مقاومتی با تکیه بر منابع داخلی و همکاری با کشورهایی است که خواهان روابط توام با احترام و منافع متقابل است.