از شیخ نور در سکوت لواسان چه خبر؟

از شیخ نور در سکوت لواسان چه خبر؟

با همه این تفاسیر برخی میگویند بعید نیست که ناطق نوری این بار هم اندیشه‌ای برای انتخابات سال آینده در سر داشته باشد و شواهد گویای آن است که در سکوت لواسان خبرهایی است و رفت‌و‌آمدهایی می‌شود! که می‌توان پیش‌بینی کرد بزرگان بر سر چه موضوعاتی با یکدیگر صحبت می‌کنند؛ شاید حمایت دوباره از روحانی و شاید گزینه‌ای دیگر در راه پاستور است…

به هر صورت علی‌رغم آنکه ناطق بارها اعلام کرده برای فعالیت سیاسی عمری قائل است و پس از زوال این عمر دیگر حاضر نیست آن را (فعالیت سیاسی) برگزیند، واقعیت نشان داده که وی دنیای سیاست را به خوبی می‌شناسد و نیک بر اوضاع سیاسی واقف است. بایستی منتظر ماند و نقش آفرینی جدید وی در فضای سیاسی را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ نگریست.