به گزارش سوکا ورزشی ، همسر داغدار هادی نورزوی امروز در ورزشگاه آزادی حضور یافت تا از نزدیک شاهد حضور پرشور مردم و آخرین حضور هادی در ورزشگاه آزادی باشد. او بسیار بی تاب بود و مدام نام همسرش را صدا می کرد.