به گزارش سوکا ، تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت ۱۰:۳۰ صبح در ورزشگاه شهید کاظمی پیگیری شد.

در اواخر این تمرین و در حین انجام فوتبال درون تیمی امید عالیشاه در برخوردی که با حامد آقایی داشت، از ناحیه مچ دست دچار آسیب دیدگی شدید شد.

کادر پزشکی به سرعت بالاسر وی حاضر شدند و با یخ دست وی را بستند و این بازیکن را به رختکن بردند. عالیشاه که به شدت احساس درد می کرد، از ناحیه مچ دست چپ دچار آسیب دیدگی شد.