فرهاد عزیزی به مهر گفت: همچنین آمار میزان بازدیدکنندگان نوروزی، از تمام آثار جهانی غیر از باغ دولت آباد و باغ ارم به دست آمده است. چون این دو باغ اگرچه جزو باغ های ایرانی و ثبت شده در فهرست یونسکو است اما زیر مجموعه سازمان میراث فرهنگی نیستند. همچنین از بازار تبریز نیز اگرچه به عنوان میراث جهانی شناخته شده اما بازدیدکنندگان از آن جزو آمار محسوب نمی شوند. در این میان کاخ گلستان هم در روز ۱۳ فروردین بسته بود.

وی افزود: کاخ گلستان حدود ۳۰۳ هزار بازدیدکننده داشت که نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده بود. باغ فین کاشان ۳۹۷ هزار بازدیدکننده داشت که نسبت به سال گذشته با ۸۰ درصد افزایش بازدیدکننده رو به رو شد.

عزیزی بیان کرد: بیشترین آمار بازدیدکنندگان نوروزی متعلق به تخت جمشید با حدود ۷۷۸ هزار بازدیدکننده بود و کمترین آمار نیز به باغ پهلوان پور در استان یزد با ۴ هزار بازدیدکننده اختصاص داشت.

عزیزی با اعلام اینکه میزان درآمد حاصل از فروش بلیت در محوطه های تاریخی کمتر از بناهای تاریخی است بیان کرد: میزان درآمد پایگاههای میراث جهانی در سال ۹۳ را هنوز برآورد نکرده ایم. ولی امسال تخت جمشید از محل فروش بلیت ۶۰۰ میلیون تومان درآمد کسب کرد و نقش جهان نیز ۴۲۲ میلیون درآمد داشت. مجموعه جهانی بیستون نیز ۸۲ میلیون تومان به دست آورد.

وی گفت: تعداد بازدیدکنندگان از پایگاههای میراث جهانی نسبت به سال گذشته در بیشتر پایگاهها از ده تا صد درصد افزایش داشته است. آن هم به این علت که این پایگاهها در هر شهری مهمترین جاذبه گردشگری و تاریخی محسوب می شوند و گردشگران آنها را برای دیدن انتخاب می کنند.

عزیزی گفت: در سایت های میراثی برخی اوقات مردم محلی حضور پیدا می کنند و یا افرادی به صورت رایگان مهمان این بناهای جهانی می شوند، برخی نیز با بلیت های تخفیف دار حضور پیدا می کنند. همه این افراد به فهرست بازدیدکنندگان اضافه می شوند و در نهایت آماری که از محل فروش بلیت به دست می آید لزوما نشان دهنده تعداد بازدیدکنندگان نیست.