دختر شایسته و زیبای فلسطین 2017

دختر شایسته و زیبای فلسطین ۲۰۱۷ 

زیباترین دختر در کشور فلسطین اکنون آماده می شود تا برای انتخاب دختر شایسته جهان قدم بردارد و شانس خود را در این رقابت هم امتحان کند. 

دختر شایسته و زیبای فلسطین 2017

دختر شایسته یک مسابقه بین‌المللی زیبایی است که هر سال توسط سازمانی به همین نام برگزار می‌شود.شعار این مسابقات «زیباییِ هدفمند» است و در آزمون‌های این مسابقه علاوه بر زیبایی ظاهری، معیارهایی هم‌چون شخصیت، هوش، روابط اجتماعی، حضور ذهن و حاضر جوابی،

 

توانایی‌های ورزشی، معلومات عمومی و همچنین مهارت‌ها و استعدادهای ویژه هر یک از شرکت‌کنندگان توجه می‌شود.برنده دوشیزه دنیا علاوه بر دریافت تاج دوشیزه دنیا و جوایز نقدی می‌بایست به مدت یک سال از محل اقامت خود در لندن به کشورهای مختلف دنیا سفر کرده و برای سازمان دوشیزه دنیا فعالیت‌های خیریه انجام دهد.