به گزارش سوکا ، در میان تمام رشته هایی که روس ها در المپیک داشتند دوومیدانی هم نماینده های زیادی داشت اما به غیر از یک دختر بقیه حذف شدند.

داریا کلیشینا در پرش طول، تنها نماینده دوومیدانی روسیه که اجازه دارد در المپیک شرکت کند.
داریا «مدل کمپانی نایک و ساعت سیکو»، اکنون چون تنهاست با تیم استرالیا تمرین می‌کند. او یکی از چهره های خاص المپیک ۲۰۱۶ است.