به گزارش سوکا ، شب گذشته نشستی با حضور مدیران صبا و بهمن دهقان نماینده تام الاختیار علی دایی برگزار گردید که طرفین بر سر حضور یکساله دایی در صبا به توافق رسیدند.