به گزارش سوکا ، خبرورزشی تنها روزنامه های است که مراسم برترین های لیگ پانزدهم را بر روی جلد برده است اما خبر مهم تر این است که علی دایی از طلب سه میلیاردی خود از پرسپولیس به خاطر هواداران گذشته است: