در زبان محلی به باقی‌مانده آثار زمین‌لرزه «کهنه ده» یا ده قدیم، و به قسمت‌های تازه ساخت «نو ده» یا ده جدید می‌گویند. مردم این منطقه و مناطق اطراف آن به زبان تاتی صحبت می‌کنند. گرداگرد دانسفهان را روستاهای تات‌زبان و ترک‌زبان احاطه کرده‌اند.

(عکس: محسن بذرافشان/خبرگزاری مهر)