به گزارش سوکا، تصویر این ستاره برزیلی تیم فوتبال بارسلونا را در زیر مشاهده کنید.