به گزارش سوکا به نقل از العالم، نیروهای پیشمرگه یکی از نیروهای داعش را در نزدیکی شهر موصل عراق زخمی و محاصره کرده بودند که این داعشی با نزدیک شدن نیروهای پیشمرگه کمربند انفجاری را منفجر و خود را تکه تکه کرد.
نیروهای پیشمرگه پس از انفجار به سوی جسد این داعشی تیراندازی کردند. هیچ یک از نیروهای پیشمرگه در این انفجار آسیب ندید.
یک داعشی نیز چند روز پیش در نزدیکی موصل پس از محاصره شدن در یک تونل اقدام به منفجر کردن کمربند انفجاری خود کرده بود.