به گزارش سوکا ، مراسم ختم مهرداد اولادی امروز برگزار شد. این مراسم ختم پر از افرادی بود که فکر می کردند با حضور در مراسم ختم این جوان تازه درگذشته کاری کارستان کرده اند. یکی از اسطوره های پوشالی فوتبال ایران پس از حضور در این مراسم اظهار داشت کسانی که مهرداد را فراموش کرده اند و به مراسم ختم او نیامده اند «پست » هستند. آن یکی که سابقه دست به یقه شدن با این مرحوم را دارد می گوید تا آن مرحوم زنده بود هیچکس سراغش را نگرفت و حالا که او دیگر نیست باز هم بعضی ها بی معرفتی خود را نشان می دهد!

یکی دیگر کسانی را که به هر دلیلی موفق نشده اند خود را به ختم برسانند بی معرفت و نان به نرخ روز خور معرفی می کند.

پس از فوت مهرداد اولادی جو سنگینی بین جماعت جو زده های فوتبالی به وجود آمده است. پس از درگذشت آن مرحوم تعدادی سعی کردند وانمود کنند رازهای مهرداد اولادی را می دانند. آن یکی می گوید به موقعش افشاگری می کنم. یکی دیگر کاسه داغ تر از آش می شود و می گوید فوتبالی ها مهرداد را کشتند! خلاصه اینکه بسیاری کوشیدند تا از درگذشت یک جوان سوء استفاده کنند. این خودنمایی ها فعلا ادامه دارد… روزهای آینده پرده های جدیدی از این جو زده ها که رازهای مهرداد اولادی را هم می دانستند خواهید دید……