به گزارش سوکا ، علی باسم حسون خرید عجیبی برای استقلال به نظر می رسد، مهاجمی که در تیم ملی امید عراق هم به میدان می رود. این بازیکن عراقی به تهران سفر کرده و طبق شنیده ها تا روز سه شنبه هم در تهران حضور دارد. این بازیکن در تست های پزشکی استقلال شرکت کرده است.این بازیکن عراقی فصل گذشته در تیم نفت نجف حضور داشت و یکی از مهاجمان گلزن لیگ عراق است که برای حل مشکل گلزنی آبی پوشان راهی تهران شده است.

هنوز خبری در اینباره قطعی نیست اما شنیده می شود این بازیکن با استقلال دو ساله توافق کرده است. مشکل گلزنی استقلال را این مهاجم تیم ملی امید عراق حل می کند؟!